Sınıfların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir Sınıf Sitesi paketidir. Sınıf öğretmenleri, sınıf rehber öğretmenleri veya öğrenciler kendi sınıfları için bu paketten satın alarak kullanabilirler.Sınıfların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış İnterkatif, eğlenceli bir sınıf sitesidir.
Öğretmen mazert izni
Paylaş
öğretmlere mazaret izni 21.01.2013 tarih ve 16833931/903.05/34932 sayı ile MEB izin yönergesini tamamlayıp yayınlamıştır. Burada en olumlu kısım, İzin yönergesinin 17. Maddesinin ‘’b’’ bendinde bir ayrıntı dikkat çekmektedir.


b) Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri


(a) bendinde belirtilen hallerden başka, memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak on gün izin verilebilir. Zorunluluk halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Ancak, ikinci kez verilen bu on günlük mazeret izni, memurun yıllık izninden düşülür. Bu ikinci izin aday memurlara ve öğretmenlere verilmez.

6111 sayılı torba yasasından sonra yeniden düzenlenmesi gereken izin yönergesi aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra çıkartılabildi. Okullarda öğretmenlerin çok özel veya istisnai bir durum karşısında okul müdürü izin verme yetkisine sahip değilken, yeni yönergeye göre yılda 10 güne kadar izin verme yetkisine sahip olmuştur. Bu izin her memurun kullanması gereken bir izin olmayıp zorunlu hallerde amirin takdirine bağlı izinlerdir. Örneğin mesai saatleri içinde öğretmenin 2. dereceden bir akrabası vefat ettiğinde bu öğretmenin izin hakkı yoktu. Yeni yönergeye göre okul müdürü uygun görürse, öğretmen izin alabilecek. Son zamanlarda öğretmenlerin duyduğu en güzel ve yerinde kara bu olsa gerek. Bir diğer örnekten yola çıkacak olursak çocuğu rahatsızlanan öğretmene herhangi bir izin türü olmadığından bu durumda olanlarda yine ‘’amirin takdirine bağlı izin türünde değerlendirilebilir.

Yüksek lisans yapan öğretmenler için alehte bir düzenleme getirilmiştir. Daha önce görevlerini aksatmamak kaydıyla2 yarım gün verilen izin kaldırılmış olup yüksek lisans yapanlar mağdur edilmiştir. 18. Maddenin ‘’b’’ bendinde; ‘’Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam edenlere, eğitimleri süresince aylıklı izin verilir. Lisansüstü öğrenimine devam edenlere ise, görevlerini aksatmamak şartıyla, izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir.’’ şeklinde değiştirilmiştir. 40.madde ile hiyerarşik yapı korunmuş çeşitli dedikoduların önüne geçilmiştir.

MADDE 40- (1)’’ İzin vermeye yetkili amirler, izne ayrılacak personele kimin vekâlet edeceğini personelin izne ayrılmasından önce belirler. Vekâlet görevinin, özel bir hüküm yoksa hiyerarşik kademeler dikkate alınarak, izne ayrılan personele makam ve unvan bakımından en yakın olana verilmesi esastır.’’

Bu durumdan şu sonucu çıkartabiliriz. İstenirse ve üzerinde titiz bir çalışma yapılırsa herkesin memnun olabileceği ve mantığa uygun yönerge, yönetmelik ve kanunlar çıkartılabiliyor.
Bu sayfa 2306 defa okunmuştur.
BU HABERE SENDE YORUM EKLE SESİNİ 1000 LERCE KİŞİ DUYSUN
HABERE EKLENEN YORUMLAR   

!!!


İlk ekleyen siz olun YORUM YAZ
1
320.1994.438351.7409999.758.11.60
mebatama.com©