Sınıfların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir Sınıf Sitesi paketidir. Sınıf öğretmenleri, sınıf rehber öğretmenleri veya öğrenciler kendi sınıfları için bu paketten satın alarak kullanabilirler.Sınıfların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış İnterkatif, eğlenceli bir sınıf sitesidir.
Okul müdürlüğünde sözlü sınava iptal yok
Paylaş
Okul müdürlüğünde sözlü sınava iptal yokAnayasa Mahkemesi, MEB''in teşkilat kanunu düzenleyen 652 sayılı KHK''nın iptali istemini karara bağladı.

Dün bu kararın en önemli yönünü yani mazeret atamalarına dair kısmını açıklamıştık. Mahkeme, özür durumundan naklen atamaları sadece yaz tatili ile sınırlayan hükmü iptal etmişti.

Ancak mahkemenin bir de, iptal etmediği hükümler bulunmaktadır.

Bunlardan birisi yöneticilere getirilen rotasyon, bir diğer ise eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalardaki sözlü sınavdır. Mahkeme her iki konuda da iptal karar vermemiş yani düzenlemeyi Anayasa''ya uygun bulmuştur. Bu karara göre;
1- İl millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanlar rotasyona tabi olacak.
2- Okul ve kurum müdürleri yazılı ve/veya sözlü sınav ile atanacak. Bu düzenlemenin ayrıntısı yönetmelikte düzenlenecek.

İPTAL EDİLMEYEN ÖNEMLİ MADDELER

ROTASYON MADDESİ İPTAL EDİLMEDİ

Atama
MADDE 37 -
(7) İl millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.(1)(2)

AÇIKLAMA: Rotasyon düzenleyen 37. maddenin 7. fıkrası iptal edilmedi. Mahkeme bu fıkrayı, daha sonra maddede yasal bir düzenleme yapıldığı için iptal etmedi.

OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLÜ SINAV İLE ATAMA İPTAL EDİLMEDİ

Atama
MADDE 37 -
(8) Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

AÇIKLAMA: Okul müdürlüklerine sözlü sınav ile atama yapılmasına yasal alt yapı sağlayan düzenleme sadece "/veya" bağlacı üzerinden yapılmış ve iptal kararı verilmemiştir.

MÜŞAVİR KADROLARINA ATAMA İPTAL EDİLMEDİ

Geçici 3. Madde:
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Üyesi, Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı (anahizmet ve yardımcı hizmet birimi), Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrosunda bulunanlar ilgisine göre ekli (3) sayılı listede şahıslarına bağlı olarak ihdas edilen Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ise aynı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları ile şahsa bağlı kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır


AÇIKLAMA: Bu madde görevden alınan üst düzey bürokratların müşavir kadrolarına atanmasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi iptal istemini reddetmiştir.
Bu sayfa 2265 defa okunmuştur.
BU HABERE SENDE YORUM EKLE SESİNİ 1000 LERCE KİŞİ DUYSUN
HABERE EKLENEN YORUMLAR   

!!!


İlk ekleyen siz olun YORUM YAZ
1
318.1978.438349.7409983.758.7.60
mebatama.com©